Czytaj

O badaniach

Najczęściej zadawane pytania odnośnie badań.

Jak wygląda badanie psychologiczne i co jest podczas niego badane?

Badanie składa się z kilku części:

  • badanie cech osobowości/temperamentu

Na tą część badania składa się wypełnienie jednego lub kilku (w zależności od celu badania) testów, w których najczęściej należy odpowiedzieć Tak lub Nie albo ocenić na skali, na ile opisane zdanie dotyczy osoby badanej – pytania dotyczą zwykle codziennych sytuacji i warto odpowiadać na nie szczerze. W tej części mieści się także wywiad, czyli rozmowa psychologa z badanym.

  • badanie sprawności intelektualnej

W tej części badani rozwiązują zwykle test inteligencji (do jego rozwiązania nie potrzebna jest wiedza) oraz test mierzący umiejętność skupienia i podzielności uwagi. Zdarza się, że psycholog prosi także o wykonanie innych uzupełniających testów, aby być pewnym swojej oceny.

  • badanie sprawności psychomotorycznej

W tej części do badania używane są specjalne aparaty, które mierzą czas reakcji (refleks) oraz koordynację wzrokowo-ruchową.

Testy często wykonywane są przez grupę osób jednocześnie, natomiast badanie sprawności psychomotorycznej oraz wywiad prowadzone są indywidualnie.

Ile czasu trwa badanie?

W zależności od celu badania a także indywidualnych potrzeb i predyspozycji badanego czas badania może się różnić. Zwykle zawiera się w przedziale 1-2 godziny. Standardowe badanie kierowcy trwa zazwyczaj około 1,5 godziny.

Czym kończy się badanie?

Po wykonaniu wszystkich testów i sprawdzeniu ich przez psychologa, badany otrzymuje informację na temat wyników poszczególnych testów oraz orzeczenie o braku lub istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania danej pracy. Czasem badany otrzymuje kilka dokumentów, jeśli potrzebne są one do różnych celów (np. praca i uzyskanie kolejnej kategorii prawa jazdy).

Co jeśli coś się nie uda? / Czy można nie zdać?

Jeśli wynik jednego lub kilku elementów badania jest zbyt słaby, dajemy zawsze możliwość poprawienia go – od razu lub innego dnia – biorąc pod uwagę iż stan zdrowia, niedawno zażywane leki, niewyspanie czy stres może danego dnia obniżyć czyjąś sprawność. Za taką poprawkę badany nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów.
Jeśli także następnym razem wyniki są zbyt niskie może się zdarzyć, że osoba otrzyma orzeczenie negatywne – stwierdzające istnienie przeciwwskazań psychologicznych. W takiej sytuacji zawsze istnieje możliwość odwołania się od tej decyzji i poddania się badaniu w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy. Takie sytuacje nie zdarzają się często, zawsze są rozpatrywane indywidualnie, a nasi psychologowie udzielają pełnej informacji, co do możliwości dalszego postępowania.

Co trzeba zabrać ze sobą na badanie?

W dniu badania należy zgłosić się mając przy sobie:

  • ważny dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty lub w przypadku np. cudzoziemców – paszport)
  • prawo jazdy (chyba, że zostało zatrzymane)
  • skierowanie – w przypadku osób, które takie skierowanie otrzymały
  • okulary – jeśli badany używa ich na co dzień lub do czytania

Czy można się jakoś przygotować do badania?

To pytanie często pada od naszych badanych, jednak do badania nie trzeba się przygotowywać w jakiś szczególny sposób. Nie praktykujemy żadnych „ćwiczeń” przed badaniem, ponieważ nie są one potrzebne (jeśli osoba jest zdrowa i sprawna, to zwykle nie ma problemu z uzyskaniem pozytywnego wyniku), a mogłyby negatywnie wpłynąć na obiektywny wynik badania.

Ważne natomiast jest, aby na badanie zgłosić się w dobrym stanie zdrowia (jeśli jesteś chory, wybierz inny termin badania, bo zły stan zdrowia często obniża sprawność i wpływa negatywnie na wynik badania), wyspanym (niewyspanie także negatywnie wpływa np. na umiejętność koncentracji uwagi i czas reakcji), nie należy spożywać alkoholu ani innych substancji psychoaktywnych przez co najmniej 24, a najlepiej 48 godzin przed badaniem; warto zjeść wcześniej posiłek. Jeśli psycholog przeprowadzający badanie będzie miał uzasadnione podejrzenie, że któryś z tych warunków nie został spełniony (np. osoba jest pod wpływem substancji psychoaktywnych), może odmówić przeprowadzenia badania danego dnia.

Jaki jest czas oczekiwania na termin badania?

Często jest możliwość wykonania badania jeszcze tego samego dnia, którego zgłasza się badany (choć niekoniecznie „od ręki”, gdyż może się zdarzyć, że aktualnie trwa badanie innej grupy i trzeba będzie poczekać np. godzinę). Jeśli nie ma takiej możliwości zazwyczaj umawiamy się na dzień następny lub inny wybrany przez badanego. Zapisujemy na konkretny dzień i godzinę, tak, aby nie trzeba było czekać w kolejce. Zwykle badania odbywają się przed południem, jeśli jednak badany potrzebuje wykonać badanie w niestandardowym terminie np. w sobotę, lub późnym popołudniem, uzgadniamy indywidualnie taką możliwość i konkretny termin.

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu.