O nas

mgr Anna Maj
Anna Maj

/Właściciel/

„Nasz zespół to połączenie wieloletniego doświadczenia z młodością i otwartością na nowości. Wszyscy psychologowie z naszego Centrum odbywają regularne szkolenia, podnosząc swoje kwalifikacje i zdobywając wiedzę wynikającą z najnowszych badań. Dbamy także o aktualizowanie wiedzy dotyczącej przepisów prawnych dotyczących naszych badanych.”

Nasze Centrum

Jesteśmy placówką, korzystającą z wieloletniego doświadczenia swoich pracowników na rynku badań kierowców – kontynuujemy działania Ośrodka Badań Psychologicznych i Społecznych, który na radomskim rynku działał od kilkudziesięciu lat, pierwotnie jako część instytucji państwowej, od 2002r jako prywatna firma, a od 2016 już jako Centrum Psychologiczne „Kompas”. Doświadczenie ponad 50 lat działania placówki pozwoliło na wypracowanie efektywnych metod pracy, analizę stanowisk pracy i dopasowanie metod diagnostycznych do ich wymagań. Korzystamy z wieloletniej praktyki naszych pracowników a także z najnowszych rozwiązań – posiadamy nowoczesną aparaturę i stale aktualizujemy bazę testów dostosowując ją do aktualnych wymagań. Posiadamy stosowne uprawnienia.

Pracownia wpisana jest do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną prowadzonego przez marszałka województwa mazowieckiego pod nr: RP.264/16

Nasz zespół

mgr Weronika Zabrowska

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1975 r. posiada uprawnienia nadane przez Instytut Transportu Samochodowego do przeprowadzania badań psychologicznych i orzekania o przydatności w zawodzie kierowcy. Wpisana do ewidencji psychologów uprawnionych do badań w zakresie psychologii transportu pod numerem: MCZP/RP/5/001/01 prowadzonej przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.
W swojej wieloletniej praktyce zawodowej prowadziła także wiele szkoleń, m.in. dla instruktorów nauki jazdy.
Brała udział w licznych kursach, seminariach i treningach w celu aktualizacji wiedzy i podwyższania kwalifikacji zawodowych.

mgr Weronika Zabrowska
mgr Kamila Arciszewska

mgr Anna Maj

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacjami: Psychologia Wychowawcza Stosowana oraz Wspieranie Rozwoju Osobowości. Następnie ukończyła podyplomowe studia z zakresu Psychologii Transportu oraz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego organizowane przez Szkołę Wyższa Psychologii Społecznej we współpracy z Instytutem Transportu Samochodowego i w 2010 r. została wpisana do ewidencji psychologów uprawnionych do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu LL-131.
Ponadto ukończyła 4-letnie szkolenie w zakresie psychoterapii systemowej spełniające wymogi Polskiego Towarzystwa Psychologicznego do ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty dzięki czemu oprócz psychologii transportu zajmuje się także psychoterapią. Pracowała także jako trener, prowadząc liczne szkolenia i warsztaty. Odbyła także wiele szkoleń i kursów doskonalących umiejętności zawodowe i osobiste.

mgr Anna Maj